Proč dělat vertikutaci

Silná a nepropustná vrstva travní plsti zapříčiňuje mělké zakořenění trávníku – kořenový systém nezakoření do hloubky, ale rozrůstá se do plochy ve vrstvě travní plsti. Důsledkem toho trávník v suchých obdobích rychle vysychá, protože kořeny nedosáhnou na vláhu v hlubších horizontech půdy. Tvoří se místa s řídkým zárůstem, kde se může jednoduše usazovat plevel. Travní plsť vytváří také příznivé podmínky pro vznik plísňových a houbových onemocnění. K zajištění zdravého, silného a hlubokého zakořenění je odstraňování travní plsti nezbytné.
Ne příliš hluboká vertikutace prováděna zpravidla 2x v roce vám nabízí optimální způsob, jak se zbavit nepříjemných důsledků travní plsti. První vertikutační období je na přelomu března a dubna, druhé vertikutační období začíná koncem srpna a trvá až do konce září. Záleží však na klimatických podmínkách. Po vertikutaci vypadá trávník poničený. Není to však důvod k obavě. Vzniklé volné plochy se po hnojení zacelí. Větší holé plochy je nutno doset vhodnou travní směsí.

Jak pracuje vertikutátor:
Jako fréza vytrhávají nože travní plsť a mech z trávníku. Po vertikutaci je trávník důkladně "pročesaný" a nic již nebrání látkové výměně. Odstraněná plsť je vyhazována do koše (příslušenství). Bez námahy je travní plocha připravena pro aplikaci speciálního hnojiva.

Vertikutátory

Všechny druhy vertikutátorů, ať motorové nebo ruční vertikutační hrábě, jsou vybaveny ostrými noži, které odstraňují travní plsť z trávníku. Při vertikutaci se nože zařezávají svisle do travního drnu. Při tomto opatření je důležitý pokud možno těsný odstup vertikutačních nožů, aby se vrstva plsti intenzivně rozřezala a aby se odumřelý rostlinný materiál mohl pečlivě z drnu odstranit. Za pomoci vertikutačních nožů dojde i k přesekání travních výběžků, čímž se podpoří tvorba nových výhonků, vyčeše se veškerý přebytečný materiál a trávník se tak zmlazuje. Neméně důležité je, že zásah omezí růst dvouděložných rostlin (plevelů), zejména s listovými růžicemi přisedlými k povrchu půdy. Po vertikutaci trávník lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch.

Kdy

Vhodná doba pro vertikutaci vašeho trávníku je na jaře a pak v ranném podzimu. První vertikutační období je na přelomu března a dubna, druhé vertikutační období začíná koncem srpna a trvá až do konce září. Především záleží na klimatických podmínkách daného regionu. Nemějte obavy, že vertikutací svému trávníku uškodíte, právě naopak. Pokud trávník přihnojíte vhodným trávníkovým hnojivem a podle potřeby dosejete vhodnou travní směsí budete překvapeni, jak rychle se obnoví jeho perfektní vzhled.

Jak

Trávník upravte sekačkou na výšku 3 až 4 cm. Nože vertikutátoru nastavte tak, aby se pouze dotýkaly půdy. Nastavení provádějte bez chodu motoru pokud možno na rovné ploše (beton, dlažba). Příliš hluboká vertikutace poškozuje kořenový systém i rostliny samotné a navíc jsou motor i nože vystaveny nadměrnému zatížení a opotřebovávají se. Nejvhodnější pro vertikutaci je ne příliš mokrý trávník asi 2 dny po posledním dešti.
Vertikutaci provádějte pás po pásu v podélném směru. Doporučená hloubka vertikutace je 2 – 3 mm, to znamená, že se nože půdy jen lehce dotýkají.
Vertikutace nemá nic společného s úpravou půdy ! Při obnově trávníku, kdy uvažujete o dosevu celé plochy, nastavte nože o něco hlouběji a vertikutátor veďte v podélném i příčném směru. Pro dosev či aplikaci speciálního hnojiva na trávník doporučujeme využít předností aplikačních vozíků.

Chyby při vertikutaci

Často je vertikutace zaměňována s hloubkovou aerifikací (provzdušněním).
Principielně nemá verikutace s aerifikací nic společného. Dodržujte proto doporučenou hloubku vertikutace 2 – 3 mm, zamezíte tím destrukci zapojeného travního drnu a ušetříte váš stroj před poškozením či nadměrným opotřebením. Další častou chybou je absence pravidelné a vydatné zálivky a aplikace vhodného travního hnojiva. Bez těchto úkonů se váš trávník bude jen těžko zotavova.

Výsledek

Nyní mají voda, vzduch a živiny přístup až ke kořenům. Doporučujeme do volných míst, která vzniknou například odstraněním rozměrného plevele, doset vhodné travní osivo a aplikovat speciální trávníkové hnojivo, aby jste podpořili aktivní růst. K tomuto úkonu využijte předností aplikačních vozíků WOLF-Garten. Nezapomeňte, v suchém období, na pravidelnou a vydatnou závlahu.

Text nám poskytnul odborník (autor článku), který se komplexně zabývá péčí o trávníky již od roku 2004.